JAN VAN 'T HOFF

Jan van 't Hoff werd geboren in Oosterland (Zld) 1959.

Na de kunstacademie (Kampen 1978-1983) ontwikkelde hij zich vooral als tekenaar/etser. De tekening vormt de basis van zijn schilderwerk.

Het werk van Jan van't Hoff bouwt voort op de pre-moderne traditie van de Hollandse schilderkunst, waarin vakmanschap en kwaliteit  vanzelfsprekend waren.

Deze veelzijdige kunstenaar heeft vooral bekendheid verworven als portret- en stillevenschilder. De sterke nadruk op een levendige contrastwerking in zijn werken roept nu eens associaties op met de Hollandse impressionisten, dan weer met 17e eeuws realisme.

                                                                          Portret

Het is mogelijk een portret te laten schilderen door Jan van 't Hoff.  “Een mooie functie van het geschilderde portret is dat het vaak wordt gebruikt om een relatie te onderstrepen. Zo laten ouders hun kinderen portretteren of andersom. Het is een manier om liefde of waardering voor iemand te laten blijken”. De portretten van Jan van’t Hoff  geven blijk van intense aandacht voor de unieke persoon en zijn met trefzekere toets geschilderd. De schilder kan bogen op een bijna 40-jarige ervaring, waarvan 10 jaar in samenwerking met De Portretwinkel in Haarlem.

                                                                      Natuurstilleven

De aandacht waarmee Jan van’t Hoff een stukje natuur observeert  en schildert kan rekenen op brede waardering, blijkens de exposities van dit werk in Galerie De Twee Pauwen in Den Haag. De natuurstillevens zijn geschilderd vanuit verwondering over de veelkleurigheid en veelvormigheid van de schepping. De filosoof Pascal verwoordde die verwondering als volgt: 

 “Wat is de mens tenslotte in de natuur? Een Niets vergeleken met het oneindige, een Al vergeleken met het niets (…..) Alle dingen zijn uit het niets voortgekomen en worden tot in het oneindige voortgezet. Wie kan deze verbijsterende processen volgen? De Schepper van deze wonderen doorgrondt ze; geen ander kan dat”.

PORTRETTEN EN STILLEVENS WORDEN PERMANENT TENTOONGESTELD IN ATELIER JAN VAN 'T HOFF, VOORSTRAAT 138, 3311 ES DORDRECHT. HET IS MOGELIJK WERKEN AAN TE KOPEN EN/OF OPDRACHTEN TE GEVEN. WWW.ATELIERJANVANTHOFF.NL